Kommundirektören i Gävle kommun

Här finns information om kommundirektören, som är den högst beslutande tjänstemannen i Gävle kommun.

Kommundirektörens uppdrag

Kommundirektör Göran Arnell är högsta beslutande tjänsteman i Gävle kommun. Kommundirektörens uppgift är att skapa helhetssyn genom att samordna, driva och leda de kommunövergripande och koncerngemensamma strategiska frågorna.

Kommundirektörens arbete utgår från den vision och de mål som har fastställts av kommunfullmäktige. Kommundirektören rapporterar direkt till kommunstyrelsens ordförande.

Kommundirektör-Göran-Arnell