Rådgivande organ i Gävle kommun

Ett råd finns till för att öka medborgarnas inflytande på de beslut som fattas och den verksamhet som de bedriver inom kommunen.