Utbildning Gävle

Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

I Gävle ska alla barn och elever utmanas och klara sin utbildning. Utbildning Gävles 3 300 medarbetare gör det möjligt genom kvalificerad och stimulerande undervisning. Vi ansvarar för förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Utbildning Gävle är den sektor som är kopplad till utbildningsnämnden. Det är sektorn som ansvarar för att praktiskt genomföra det nämnden beslutar om. På Utbildning Gävle arbetar bland annat förskole-, grundskole- och gymnasielärare samt rektorer, kuratorer och skoladministratörer.

Nämnder som har det politiska ansvaret för verksamheter inom Utbildning Gävle

  • Utbildningsnämnd

Sektorchef och tillika skolchef är Tomas Hartikainen.