Lämna synpunkt på Gävle kommuns verksamhet eller bemötande

Har du synpunkter på kommunens verksamheter eller på det bemötande du fått i din kontakt med kommunen kan du kontakta bemötandeombudsmannen för att lämna dina synpunkter.

Lämna synpunkt via e-tjänst eller via kundtjänst

Bemötandeombudsmannen är en del av Gävle kommuns kundtjänst. Kundtjänst ser till att din synpunkt kommer till rätt verksamhet eller person inom Gävle kommun.

Du kan lämna din synpunkt genom att använda e-tjänsten nedan eller genom att kontakta Gävle kommuns kundtjänst, antingen via e-post, telefon eller ett personligt besök.

Felanmälan

Vill du anmäla fel till kommunen, till exempel vägskador, klotter eller missad snöröjning, ska du istället göra en felanmälan. Läs mer och skicka in din felanmälan här.

Så här hanterar vi din synpunkt

Alla synpunkter som kommer till bemötandeombudsmannen blir registrerade i Gävle kommuns kundtjänstsystem. Kundtjänst fördelar synpunkten till berörd verksamhet inom kommunen och du får svar på din synpunkt inom fem arbetsdagar.

Kontakta oss anonymt

Du kan välja att lämna din synpunkt utan att ge oss ditt namn, men då har vi inte möjlighet att återkomma till dig med ett svar.

  • Om du vill rapportera ett missförhållande anonymt via vår e-tjänst ovan kan du välja att inte uppe dina uppgifter.
  • Du kan ringa till oss anonymt genom att slå #31# innan 026-17 80 00.
  • Vill du lämna in skriftliga uppgifter anonymt kan du använda vårt brevinkast som du hittar på vår entrédörr på Drottninggatan 22, Gävle.

Sekretess

Om din synpunkt innehåller personliga uppgifter gäller sekretesslagen. Om de inte innehåller personliga uppgifter hanteras de som allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.