Kommunalråd

Här kan du läsa om kommunalråden i Gävle kommun. Kommunalråd är politiker som arbetar minst 40 procent med sina uppdrag i kommunen.

Kommunalråd

I den styrande majoriteten har kommunalråden olika ansvarsområden. Kommunalråden ansvarar för att inom sina ansvarsområden

 • följa händelseutvecklingen och måluppfyllelsen
 • agera talesperson
 • samordna det politiska arbetet.

Foto: Westin, Katharina

Åsa Wiklund-Lång (S) är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande leder det politiska arbetet i kommunen och har ett övergripande ansvar för kommunstyrelsens egna ansvarsområden, för den styrande politiska majoritetens arbete och för kommunikation kring arbetet.

Särskilda ansvarsområden

 • Finans och ekonomi
 • Näringslivsfrågor
 • Tillväxtfrågor
 • Energi och grön omställning för industrin
 • Upphandling
 • Kris och beredskap

Se Åsa Wiklund-Långs uppdrag

Socialdemokraterna i Gävle

Foto: Veronica Thuresson

Jörgen Edsvik (S) är kommunalråd.

Särskilda ansvarsområden

 • Civilfrågor
 • Socialpolitik
 • Landsbygdsutveckling
 • Äldrevänlig kommun
 • Folkhälsa och rehabilitering

Se Jörgen Edsviks uppdrag

Socialdemokraterna i Gävle

Foto: Veronica Thuresson

Daniel Olsson (S) är kommunalråd.

Särskilda ansvarsområden

 • Infrastrukturfrågor
 • Samhällsbyggnadsfrågor

Se Daniel Olssons uppdrag

Socialdemokraterna i Gävle

Foto: Veronica Thuresson

Julia Cederstrand (C) är kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande.

Särskilda ansvarsområden

 • Näringslivsfrågor
 • Samverkan kommun-näringsliv
 • Landsbygdsutveckling
 • Digitalisering

Se Julia Cederstrand uppdrag

Centerpartiet i Gävle

Foto: Veronica Thuresson

Therese Metz (MP) är kommunalråd.

Särskilda ansvarsområden

 • Miljö och klimat
 • Hållbart resande och transportsystem
 • Kultur
 • Minoriteter och HBTQI

Se Therese Metz uppdrag

Miljöpartiet Gävle

Foto: Veronica Thuresson

Kristofer Dahlgren (L) är kommunalråd.

Särskilda ansvarsområden

 • Arbetsgivarpolitik
 • Arbetsmarknadspolitik
 • Funktionsrättsfrågor
 • Jämställdhetsfrågor
 • Digitalisering
 • Energi

Se Kristofer Dahlgrens uppdrag

Liberalerna i Gävle

Foto: Veronica Thuresson

Jan Myléus (KD) är kommunalråd.

Särskilda ansvarsområden

 • Socialpolitik
 • Trygghetsfrågor
 • Näringslivsfrågor
 • Samhällsbyggnadsfrågor
 • Digitalisering

Se Jan Myléus uppdrag

Kristdemokraterna i Gävle

Kommunalråd i opposition

Oppositionspartierna företräds av kommunalråd i opposition. Oppositionens uppgift är att granska makten och att erbjuda medborgarna alternativa politiska lösningar.