Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet i Gävle kommun. De 65 fullmäktigeledamöter som väljs in i kommunfullmäktige i samband med valet representerar olika partier. Kommunfullmäktige fattar de slutgiltiga besluten kring kommunens verksamhet.