Så här behandlar Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden dina personuppgifter

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som nämnden bestämmer ändamål och medel för.

Hur hämtar vi dina personuppgifter?

Dessa personuppgifter hämtas från dig själv, i samband med start av aktivitet: Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, hälsotillstånd.

I vissa fall hämtar vi information om dig från andra aktörer/myndigheter: Socialtjänsten Gävle kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Vuxenutbildningen, Migrationsverket och gymnasieskolorna i Gävle kommun.

Uppgifterna hämtas normalt från nämnda aktörer/myndigheter när de beställer någon av våra tjänster.

Varför hanterar vi personuppgifter?

För att verkställa insatser som hjälper arbetssökande ur arbetslöshet behöver Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden spara och behandla dina personuppgifter. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera, planera, genomföra och utvärdera din tilltänkta aktivitet inom Arbetsmarknad och stöd.

Uppgifterna behandlas då de är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse

Dessa uppgifter om dig hanterar vi

Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, hälsotillstånd.

Vem lämnar vi information till?

Anställda inom Arbetsmarknad och stöd, Arbetsförmedlingen, Europeiska socialfonden, Försäkringskassan, Migrationsverket, Region Gävleborg, Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Omvårdnadsnämnden och i förekommande fall arbetsgivare som tillhandahåller praktikplats.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i 5 år efter avslutad insats.

Hur hämtar vi dina personuppgifter?

Dessa personuppgifter hämtas från dig själv och från kommuninvånarregistret samband med ditt första möte med Flyktingmottagningen:

 • namn
 • adress
 • personnummer
 • telefonnummer
 • dossiernummer
 • land
 • medborgarskap,
 • språk
 • datum för uppehållstillstånd
 • e-postadress
 • hälsotillstånd.

I vissa fall hämtar vi information om dig från andra aktörer/myndigheter:

 • Socialtjänsten Gävle kommun
 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Migrationsverket.

Uppgifterna hämtas normalt från nämnda aktörer/myndigheter när du behöver Flyktingmottagningens hjälp att kontakta dessa.

Varför hanterar vi personuppgifter?

För att samordna och säkerställa kommunens insatser för nyanlända flyktingars etablering så att det ger förutsättningar till individens egen försörjning och delaktighet i Gävle. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera, planera, genomföra och utvärdera din tilltänkta aktivitet inom Flyktingmottagningen.

Uppgifterna behandlas då de är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Dessa uppgifter om dig hanterar vi

 • namn
 • adress
 • personnummer
 • telefonnummer
 • dossiernummer
 • land
 • medborgarskap
 • språk
 • datum för uppehållstillstånd
 • e-postadress
 • hälsotillstånd.

Vem lämnar vi information till?

 • Socialtjänsten i Gävle kommun
 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Skatteverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Vuxenutbildningen
 • Utbildning Gävle
 • Asyl- och migranthälsan
 • Migrationsverket.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i 5 år efter avslutad insats.

Hur hämtar vi dina personuppgifter?

Dessa personuppgifter hämtas från anhörig/närstående till dig i samband med att din anhörig/närstående påbörjar en aktivitet inom Arbetsmarknad och stöd: Namn, telefonnummer, relation till anhörig/närstående.

Varför hanterar vi personuppgifter?

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden behöver spara och behandla personuppgifter till anhörig/närstående. Uppgifterna används endast om behov uppstår av kontakt med deltagarens närstående, exempelvis vid olycka eller sjukdom på arbetsplatsen eller i anslutning till arbetsplatsen.

Uppgifterna behandlas då de är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Dessa uppgifter om dig hanterar vi

Namn, telefonnummer och relation till anhörig/närstående.

Vem lämnar vi information till?

Anställda inom Arbetsmarknad och stöd.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i 5 år.

Hur hämtar vi dina personuppgifter?

Dessa personuppgifter hämtas från dig själv i samband med att du beställer uppdrag från Fixarteamet på Arbetsmarknad och stöd: Namn, adress och telefonnummer.

I vissa fall hämtar vi information från andra aktörer/myndigheter: LSS-handläggare och/eller anhöriga. Uppgifterna hämtas normalt från nämnda aktörer/myndigheter när de beställer ett uppdrag från oss som avser dig.

Varför hanterar vi personuppgifter?

För att kunna utföra uppdraget behöver Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden spara och behandla dina personuppgifter. Uppgifterna behövs för att Arbetsmarknad och stöd ska veta vilken arbetsplats arbetssökande deltagare praktiserar på och säkerställa att praktikanten omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar under praktiktiden.

Uppgifterna behandlas då de är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Dessa uppgifter om dig hanterar vi

Namn, adress och telefonnummer.

Vem lämnar vi information till?

Anställda inom Arbetsmarknad och stöd samt deltagare som utför uppdraget.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i 3 år.

Hur hämtar vi dina personuppgifter?

Dessa personuppgifter hämtas från dig själv i samband med inlämning av upphittad cykel: Namn, telefonnummer och adress.

Dessa personuppgifter hämtas från dig själv, i samband med utlämning av upphittad cykel: personnummer, namn, adress, telefonnummer.

I vissa fall hämtar vi information från andra aktörer /myndigheter: Polisen.

Uppgifterna hämtas från nämnda aktörer/myndigheter för att kunna identifiera individer som fått kallelse från Polisen att kontakta Hittegods om en cykel. Denna information innehåller cykel-ID, namn och adress.

Varför hanterar vi personuppgifter?

För att vi ska kunna utföra uppdraget behöver Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden spara och behandla dina personuppgifter. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera, genomföra och hantera uppdraget inom Arbetsmarknad och stöd i samband med inlämning, utlämning, anspråk på upphittad cykel eller hittelön och försäljning av upphittade cyklar.

Uppgifterna behandlas då de är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Dessa uppgifter om dig hanterar vi

Personnummer, namn, adress, telefonnummer och cykel-ID.

Vem lämnar vi information till?

Anställda inom Arbetsmarknad och stöd samt deltagare som utför uppdraget. Försäkringsbolaget kan kontakta Hittegods på Arbetsmarknad och stöd för att bekräfta om cykel blivit upphittad och utlämnad.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i 1 år.

Hur hämtar vi dina personuppgifter?

Dessa personuppgifter hämtas från dig själv i samband med att du beställer uppdrag från Ledsagarservice inom Arbetsmarknad och stöd: Namn, adress och telefonnummer.

I vissa fall hämtar vi information från andra aktörer /myndigheter: Personal från boendet. Uppgifterna hämtas normalt från nämnda aktörer/myndigheter när de beställer ett uppdrag från oss som avser dig.

Varför hanterar vi personuppgifter?

För att vi ska kunna utföra uppdraget behöver Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden spara och behandla dina personuppgifter. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera och genomföra uppdraget som du har beställt från Ledsagarservice på Arbetsmarknad och stöd.

Uppgifterna behandlas då de är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Dessa uppgifter om dig hanterar vi

Namn, adress och telefonnummer.

Vem lämnar vi information till?

Anställda inom Arbetsmarknad och stöd samt deltagare som utför uppdraget.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i 1 år.

Hur hämtar vi dina personuppgifter?

Dessa personuppgifter hämtas från dig själv i samband med att du tackar ja till att ta emot en praktikant på din arbetsplats: Företagets namn, kontaktpersonens namn, adress och telefonnummer.

I vissa fall hämtar vi information om dig från andra aktörer/myndigheter:
SCB:s företagarregister

Varför hanterar vi personuppgifter?

För att kunna utföra uppdraget behöver Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden spara och behandla dina personuppgifter. Uppgifterna behövs för att Arbetsmarknad och stöd ska veta vilken arbetsplats arbetssökande deltagare praktiserar på och säkerställa att praktikanten omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar under praktiktiden.

Uppgifterna behandlas då de är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Dessa uppgifter om dig hanterar vi

Företagets namn, kontaktpersonens namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer.

Vem lämnar vi information till?

Anställda inom Arbetsmarknad och stöd, Socialtjänsten Gävle, Vuxenutbildningen svenska för invandrare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i 5 år.

Hur hämtar vi dina personuppgifter?

Dessa personuppgifter hämtas från dig själv, i samband med att du tackar ja till att ta emot en feriearbetare på din arbetsplats: Företagets namn, kontaktpersonens namn, adress och telefonnummer.

I vissa fall hämtar vi information om dig från SCB:s företagarregister.

Varför hanterar vi personuppgifter?

För att kunna utföra uppdraget behöver Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden spara och behandla dina personuppgifter. Uppgifterna behövs för att Arbetsmarknad och stöd ska veta vilken arbetsplats feriearbetaren arbetar på och säkerställa att feriearbetaren omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar under feriearbetet.

Uppgifterna behandlas då de är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Dessa uppgifter om dig hanterar vi

Företagets namn, kontaktpersonens namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer.

Vem lämnar vi information till?

Anställda inom Arbetsmarknad och stöd, Socialtjänsten Gävle, Feriearbetare.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i 5 år.

Dina rättigheter samt rätten att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Mer information om dina rättigheter, hur vi behandlar dina personuppgifter och Dataskyddsförordningen finns på www.gavle.se/dataskydd.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
afnamnd@gavle.se

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
dataskyddsombud@gavle.se

Mottagare utanför EU/EES

Vi strävar alltid efter att behandla dina datauppgifter inom EU/EES. Vi följer alltid EU/EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå och ett personuppbiträdesavtal finns med vår leverantör som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss. I de fall vi kommer att behandla dina personuppgifter utanför EU/ESS, berättar vi det för dig.