Så här behandlar Jävsnämnden personuppgifter

Jävsnämnden är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som nämnden bestämmer ändamål och medel för.

Varje personuppgiftsbehandling behöver stödjas på en så kallad rättslig grund. De rättsliga grunder som kan bli aktuella för valnämndens personuppgiftsbehandlingar är främst:

  • allmänt intresse
  • rättslig förpliktelse

Så hämtar vi dina personuppgifter

Från dig själv: I samband med olika typer av skrivelser inom ramen för Jävsnämndens verksamhet.

Information från andra: I samband med ärendehantering inom Jävsnämndens kan personuppgifter från privatpersoner förekomma i löptext.

Då behandlar vi dina personuppgifter

När ett ärende hanteras i Jävsnämnden kan det förekomma personuppgifter i form av namn, telefonnummer, fastighetsbeteckning och adress i löptext.

De här lämnar vi informationen till

Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut i enlighet med reglerna i Offentlighet- och sekretesslagen.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Personuppgifter i allmänna handlingar sparas enligt gällande arkiv- och gallringsregler.

Dina rättigheter samt rätten att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Här kan du läsa mer om hur du kan utöva dina rättigheter som registrerad.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
javsnamnden@gavle.se

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
dataskyddsombud@gavle.se