Tyck till om nya förslag till Gävles gator i centrum

Gävleborna har haft möjlighet att tycka till om hur gatorna i Gävle centrum kan utvecklas. Önskemålen kommer att ligga till grund för en gatuutvecklingsplan som ska vara klar under hösten 2023.

Var med och påverka

Enkät 1 – 23 februari till 25 april 2023

Mellan 23 februari och 25 april 2023 var det möjligt för Gävleborna att lämna synpunkter och förslag i allmänhet om gatorna i Gävle centrum i vår digitala enkät. Vi fick in totalt 1 900 synpunkter från 560 deltagare. Tack för att ni bidrog! Här kan du se alla synpunkter och förslag.

Enkät 2 – 20 juni till 31 augusti 2023

Mellan 20 juni och 31 augusti 2023 kunde Gävleborna vara med och tycka till om nya förslag på hur gatorna i centrala Gävle kan användas utifrån önskemål vi samlade in från Gävleborna i våras. Vi fick in totalt 2644 synpunkter från 526 deltagare. Här kan du se alla synpunkter och förslag.

Gävles framtida gator i centrum

Vi ska ta fram en gatuutvecklingsplan för centrala Gävle. Syftet med gatuutvecklingsplanen är att skapa levande och trygga gator och mer effektiva och smarta trafiksystem i centrala Gävle.

Gävle växer och under de kommande åren planerar vi att utföra omfattande renoveringar i centrala Gävle. Bland annat ska kajerna byggas om och ytorna kring Agnes Kulturhus utformas. Flera gator och områden som Norra och Södra Skeppsbron och Kaplansgatan ska utvecklas. Även Magasinsområdet ska byggas om.

Gatuutvecklingsplanen är en vision för hur vi kan skapa attraktionskraft och samexistera på de begränsade ytorna i centrum. Den ska ta tillvara olika intressen i centrum. Gator, näringslivets intressen och olika trafikslag ska fungera på ett bra sätt tillsammans.

Gatuutvecklingsplanen kan användas som stöd vid olika typer av förändringar som påverkar stadens gator. När vi till exempel gräver upp en gata för ett arbete ska den inte direkt asfalteras igen. I stället ska vi se över om något i gatuutvecklingsplanen kan adderas eller genomföras på platsen. Syftet är att få en mer effektiv och samordnad organisation av olika trafikrörelser i centrala Gävle.

Planen ska bidra till att

  • förbättra luften i innerstaden
  • hjälpa genomfartstrafiken till bättre flöden
  • dubblera cykeltrafiken
  • dubblera antalet resande med kollektivtrafiken
  • skapa en attraktiv och grön centrumutveckling med stärkt handel och stärkta besöksupplevelser.

Så här går det till

Konsultföretaget Spacescape har fått i uppdrag att kartlägga, analysera och ge förslag på utvecklingsplaner för gatorna i Gävle centrum. De kommer analysera gång-, cykel-, kollektiv-, leverans- och personbilstrafiken i centrala Gävle. Analysen innefattar också parkeringsplatser, gröna miljöer och hur vi avleder dagvatten i centrum.

Under våren 2023 genomför vi medborgardialoger och workshop för att fånga upp olika aktörer som näringsidkare och Gävlebor:

  • Mellan 23 februari – 25 april hade Gävlebor möjlighet att tycka till om Gävles gator i centrum i allmänhet i en digital enkät.
  • I mars genomförde vi en workshop där politik och näringsliv fick ta del av Spacescapes analyser och gemensamt arbeta mot en framtida vision för utveckling av centrums gator.
  • I maj arrangerade vi ytterligare en workshop med politik och näringsliv där vi presenterade utvecklingsplanerna för gator i Gävle centrum.
  • Mellan 20 juni och 31 augusti hade Gävlebor möjlighet att tycka till om förslag på hur gator Gävle centrum kan användas i en digital enkät.
  • Utvecklingsplanen för Gävles gator planeras vara klar i oktober 2023.

Analysen sker i ett avgränsat område, från Max i norr till Brynäs och mot Magasinsområdet och Gävle Konserthus.

Klicka här för att öppna kartan i ett nytt fönster.

Kontakt

Har du frågor eller behöver hjälp att svara på den digitala enkäten, kontakta kundtjänst.