Årsredovisning

Gävle kommuns årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. Här hittar du förvaltningsberättelse, redogörelser från nämnder och bolag samt ekonomiska sammanställningar.

Gävle kommuns årsredovisning

Tidigare årsredovisningar