Öppna data

Här hittar du vår öppna data – digital information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av.

Här hittar du våra datamängder

Öppna vår katalog med samlade datakällor

Vår datakatalog läses även in och publiceras i

Så fungerar öppna data

Öppna data är digital information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av. Andra aktörer kan utveckla och vidareförädla datan och på så sätt skapa nytta för fler. Vi tillgängliggör den offentliga information vi producerar för att skapa ett mervärde för alla i Gävle kommun.

Vi använder rättighetsmärkningen Creative Commons CC0, vilket innebär att vår öppna data är fri att använda, sprida vidare och modifiera utan några som helst begränsningar.

Vi använder ett system som heter Entryscape för att tillgängliggöra data. Läs mer om Entryscapes system på deras webbplats.

Läs mer om vad öppna data innebär på Internetstiftelsens webbplats.

Regeringens webbplats kan du läsa mer om öppna data-direktivet som syftar på att göra redan offentlig information mer tillgänglig.

Jämförelser och data från andra aktörer

Du hittar jämförelser och analyser av data inom kommunal sektor i databasen Kolada. Offentliga aktörer ska i största möjliga mån göra data öppen och tillgänglig för alla, läs mer om de lagar och direktiv som styr tillgängliggörandet av data på Integritetsmyndighetens webbplats.

Du kan ta del av öppna data på nationell nivå i Sveriges dataportal. Vill du ta del av datamängder på en internationell nivå kan du besöka Europeiska dataportalen.

Kontakta oss

Vid frågor eller funderingar kring öppna data kan du kontakta oss via vår e-tjänst här nedanför.

Du kan också kontakta oss via e-post.