Patientsäkerhetsberättelser

Alla vårdgivare behöver årligen ta fram en patientsäkerhetsberättelse. Här hittar du patientsäkerhetsberättelser från alla vårdgivare som verkar inom Gävle kommun.

Det här en patientsäkerhetsberättelse

En patientsäkerhetsberättelse ska beskriva hur vårdgivaren arbetar med patientsäkerhet, bland annat vilka åtgärder verksamheten genomfört under året för att öka patientsäkerheten.

Enligt patientsäkerhetslagen ska patientsäkerhetsberättelsen finnas tillgänglig för medarbetare, medborgare och andra som vill ta del av den senast den första mars varje år.

Läs mer om patientsäkerhetslagen på Riksdagens webbplats.

Patientsäkerhetsberättelser 2022

Kommunal vårdgivare

Här hittar du patientsäkerhetsberättelser för den vård som bedrivs i kommunal regi inom Gävle kommun.

Privata vårdgivare

Här hittar du patientsäkerhetsberättelser för samtliga privata vårdgivare som verkar inom Gävle kommun.