Bli meröppet-användare i Forsbacka och Hedesunda bibliotek

Som meröppet-användare kan du använda biblioteket utanför ordinarie öppettider. Här hittar du information om hur du blir meröppet-användare och hur det går till.

Bli meröppet-användare

För att bli meröppet-användare behöver du

 • ha ett bibliotekskort
 • visa giltig legitimation
 • vara minst 18 år
 • registrera dig som användare av meröppet på biblioteket.

Det här är meröppet

Under meröppettid kan du

 • hämta det du reserverat
 • låna och återlämna i självbetjäningsautomaten
 • använda bibliotekets datorer och göra utskrifter
 • använda det trådlösa nätverket.

Så kommer du in

 • Under meröppettid öppnar du dörren med hjälp av bibliotekskort och pinkod.
 • Bibliotekskortet och pinkoden är personliga. De får inte lämnas ut till någon annan.
 • Det är viktigt att du inte släpper in obehöriga personer.
 • Vuxen bekant eller anhörig som önskar följa med under meröppet uppmanas skaffa egen behörighet. Barn får självklart följa med vårdnadshavare.

Låna och återlämna

 • Låna och återlämna i självbetjäningsautomaten. Följ instruktionerna på skärmen. Kontrollera noga att allt blivit registrerat.
 • Texten på skärmen talar om var du ska ställa det du återlämnat.
 • Reservationer står på en särskild hylla, sorterade efter löpnummer. Kom ihåg att låna i automaten.

Trivsel och säkerhet

 • Visa hänsyn mot andra besökare.
 • Lämna biblioteket i det skick du önskar finna det.

När biblioteket stänger

 • När meröppettiden är slut måste du lämna lokalen. Ett meddelande hörs i lokalen en stund innan stängning.
 • Kontrollera alltid att dörren är ordentligt stängd och låst vid in- och utgång.
Att tänka på

Under meröppettid kan personal vistas i biblioteket med andra uppgifter än att hjälpa besökare. Önskar du personlig service erbjuder vi det under ordinarie öppettid. Det går också bra att kontakta ditt bibliotek via e-post eller telefon och se de olika öppettiderna på Forsbacka biblioteks webbplats och Hedesunda biblioteks webbplats.