Lokalhistoria och släktforskning på Stadsbiblioteket i Gävle

Information för dig som ska forska i din släkts historia eller hembygd.

Gästrikehyllan på Stadsbiblioteket

I Gästrikehyllan på Stadsbiblioteket i Gävle kan du låna samlad litteratur och tidskrifter som på något sätt berör Gävleborgs län, vi kallar de för Gästrikesamlingen. Här kan du hitta levnadsbeskrivningar av kända Gävlebor och länsbor, historik över skolor, företag, idrottsföreningar, byggnader och mycket annat.

Släktforska på Stadsbiblioteket

På Stadsbiblioteket i Gävle finns ett flertal databaser till ditt förfogande om du är intresserad av att släktforska. Du kommer åt databaserna via släktforskardatorn i biblioteket.

Lästips för dig som ska släkt- och hembygdsforska

I Gästrikehyllan hittar du material för släkt- och hembygdsforskning

  • Sveriges släktregister
  • ”Min släkt” (vissa socknar i Gästrikland och Hälsingland)
  • Gårdarna i Gävleborgs län
  • Hedesunda släktbok
  • Döda i Hedesunda

På avdelningen Ld (=genealogi) hittar du biografiska lexikon, matriklar, herdaminnen, adels- och släktkalendrar och böcker om vallonsläkter. Det finns även handböcker om hur man släktforskar.

Läsa gamla dagstidningar på mikrofilm

På Arkiv Gävleborg kan du läsa i äldre Gävletidningar på mikrofilm. Det finns två rullfilmsläsare (utan kopieringsmöjligheter) och du kan boka högst fyra timmar i taget.

På Arkiv Gävleborgs webbplats får du information om vilka tidningar som finns att läsa på mikrofilm.