Skaffa ett bibliotekskort

Du som vill låna något på våra bibliotek behöver ha ett bibliotekskort. Här hittar du information om hur du skaffar ett.

Skaffa ett bibliotekskort

Du kan skaffa ett bibliotekskort på två sätt. Via ett besök på valfritt bibliotek i kommunen eller genom att registrera dig som ny och tillfällig användare på HelGes webbplats

Skaffa ett bibliotekskort

Du skaffar ett bibliotekskort på ditt närmaste bibliotek, legitimation ska alltid visas upp.
Du kan använda bibliotekskortet på alla våra bibliotek samt övriga bibliotek som ingår i HelGe-samarbetet.

Skaffa ett bibliotekskort genom att registrera dig som ny användare på Helges webbplats

Du som fyllt 18 år kan registrera dig som ny och tillfällig användare på HelGes webbplats. När du registrerat dig som ny användare kan du börja använda HelGes tjänster direkt.

Under 60 dagar kan du göra upp till 3 e-lån per vecka och 5 reservationer av andra medietyper på våra bibliotek.
Om du vill låna annat än e-media samt fortsätta använda HelGe-biblioteken efter 60 dagar måste du besöka något av våra bibliotek för att hämta ut ett bibliotekskort.

Registrera dig som ny användare och läs mer på HelGes webbplats.

Ansök om bibliotekskort för barn och ungdom 6-17 år

För att skaffa ett bibliotekskort för användare 6-17 år krävs vårdnadshavares godkännande. Du hittar blanketten för utskrift nedan. Du kan också hämta den på valfritt bibliotek.