Caféverksamhet för föreningar i idrottsanläggningar

Information och riktlinjer för dig som förening som ska starta upp eller bedriver en caféverksamhet i Gävle kommuns idrottsanläggningar.

Riktlinjer för caféverksamhet i kommunala idrottsanläggningar

Riktlinjerna gäller för dig som hyresgäst som bedriver caféverksamhet i Gävle kommuns idrottsanläggningar. Caféverksamhet innefattar all typ av försäljning av livsmedel, godis och dryck.

Riktlinjerna gäller för

 • Satelitcaféer
  Ett satelitcafé är en enklare tillfällig försäljning som plockas bort efter avslutad aktivitet.
 • Caféallianser
  Befintliga caféallianser är flera föreningar som samverkar i ett café.

Caféverksamhet på anläggningar utan fasta caféer/kiosker

I anläggningar där inte fasta caféer finns har du som förening som bokat anläggningen för träning, match/tävling, hel- eller flerdagsevenemang möjlighet att driva enklare café på anvisad plats, så kallad satellitcafé. Satelitcafé är anvisade platser där tillfälliga bord kan placeras för enklare försäljning.

 • Förberedelse, försäljning och städning får endast ske på bokad tid.
 • Hyresgästen ansvarar för att städa vid nedskräpning i hallen och omklädningsrummen. Sopsäckar ska finnas och tillhandahållas av hyresgästen som också ansvarar för att ta med skräpet från hallen. Om hyresgästen lämnar anläggningen nedskräpad debiteras hyresgästen för städning och vid upprepad nedskräpning tillåts inte hyresgästen att i fortsättningen bedriva caféförsäljning.
 • Föreningen ansvarar för att dokumentera och rapportera till Gävle kommun om det skett nedskräpning tiden innan för att inte själva riskera att debiteras för nedskräpning.
 • Caféförsäljning i omklädningsrum, korridorer, entréer, utomhus eller liknande är inte tillåtet om inget annat avtalats med Gävle kommun i samband med bokningen.
 • Det som säljs i caféerna ska vara anpassat till caféets/hallens standard och ventilation. Vid utlösning av larm står föreningen för kostnad för eventuell utryckning.
 • Föreningen ansvarar för att följa gällande hygien- och livsmedelslagar.
 • Föreningen ansvarar för att ansöka om nödvändiga tillstånd för verksamheten hos berörda myndigheter.

Caféverksamhet på anläggningar med fasta caféer/kiosker

På anläggningar där fasta caféer/kiosker finns kan du som förening driva café/kiosk alternativt delta i samverkanscafégrupper som driver café/kiosk på de olika anläggningarna utifrån tidfördelning inför säsongen varje år.  Placering av föreningar i olika anläggningar görs utefter Gävle kommuns principer gällande fördelning av tränings-/matchtider.

I de fall en förening har ett giltigt avtal som specificerar försäljningsrättigheter på en anläggning äger föreningen försäljningsrättigheter enligt avtalet. I övrigt ska riktlinjerna gälla även för dessa anläggningar.

 • Vid match/tävling, för förening som inte ingår i samverkanscafégrupp, som inte pågår hela dagar får satellitcafé på angiven plats bedrivas samtidigt som befintligt café är öppet. Satellitcafé ska ha motsvarande prissättning som ordinarie café på anläggningen.
 • Vid hel- och flerdagsevenemang, för förening som inte ingår i samverkanscafégrupp, har förening/föreningar som är arrangörer rätt att driva befintligt café. Överenskommelse mellan de ordinarie caféföreningarna och evenemangsarrangören kan göras om evenemangsarrangören inte vill nyttja möjligheten att driva caféet.
 • Enklare försäljning får bedrivas i satelitcafé på angiven plats vid match/tävling.
 • Förberedelse, försäljning och städning får endast ske på bokad tid.
 • Vid hel- och flerdagsevenemang ges evenemangsarrangören rätt att driva befintligt café. Caféet skall iordningsställas så att tillfälliga hyresgäster vid hel- eller flerdagsevenemang lätt kan nyttja caféets ytor och fasta utrustning. Cafésamverkansgruppen ansvarar för att ställa undan sina varor och utrustning i befintliga skåp. Det skall alltid finnas ett tillgängligt skåp och kylskåp för evenemangsarrangören att nyttja. Förening med samverkanscaféavtal ska meddelas senast en vecka före hel- och flerdagsevenemang är bokade.
 • Evenemangsarrangör som vill bedriva försäljning i samband med sitt hel-/ flerdagsevenemang ska informera om detta senast två veckor före aktuellt evenemang.
 • Evenemangsarrangören ansvarar för att städa öppna ytor och fast utrustning. Vid nedskräpning debiteras hyresgästen för städning och vid upprepad nedskräpning tillåts inte caféförsäljning.
 • Föreningar och arrangörer ansvarar för att dokumentera och rapportera till Gävle kommun om det skett nedskräpning tiden innan för att inte själva riskera att debiteras för nedskräpning.
 • Caféförsäljning i omklädningsrum, korridorer, entréer, utomhus eller liknande är inte tillåtet om inget annat avtalats med Gävle kommun i samband med bokningen.
 • Det som säljs i caféerna ska vara anpassat till caféets/hallens standard och ventilation. Vid utlösning av larm står föreningen för kostnad för eventuell utryckning.
 • Föreningarna ansvarar för att följa gällande hygien- och livsmedelslagar.
 • Föreningen ansvarar för att ansöka om erforderliga tillstånd för verksamheten hos berörda myndigheter.

Caféverksamhet på Gavlehov – Friidrotts- och sportarena

Caféverksamheten i befintligt café på Gavlehovshallen ansvarar Gävle kommun för. Vid större publika evenemang, tävling/match, hel- eller flerdagsevenemang eller liknande tillåts arrangerande förening att driva enklare caféverksamhet på anvisade platser, så kallade satellitcaféer. Detta gäller inte vid träningstillfällen utan enbart vid ovannämnda evenemang. Satellitcafé ska ha motsvarande prissättning som ordinarie café på anläggningen.

 • Förberedelse, försäljning och städning får endast ske på bokad tid vid match/tävling och evenemang.
 • Hyresgästen ansvarar för att städa vid nedskräpning i hallen. Sopsäckar ska finnas och tillhandahållas av hyresgästen. Hyresgästen ansvarar för att slänga skräpet i befintliga sopcontainrar. Vid nedskräpning debiteras hyresgästen för städning och vid upprepad nedskräpning tillåts inte caféförsäljning.
 • Föreningen ansvarar för att dokumentera och rapportera till Gävle kommun om det skett nedskräpning tiden innan för att inte själva riskera att debiteras för nedskräpning.
 • Caféförsäljning i omklädningsrum, korridorer, entréer, utomhus eller liknande är inte tillåtet om inget annat avtalats med Gävle kommun i samband med bokningen.
 • Det som säljs i satelitcaféerna ska vara anpassat till caféets/hallens standard och ventilation. Vid utlösning av larm står föreningen för kostnaden för eventuell utryckning.
 • Föreningarna ansvarar för att följa gällande hygien- och livsmedelslagar.
 • Föreningen ansvarar för att ansöka om erforderliga tillstånd för verksamheten hos berörda myndigheter.

Om regler för caféverksamhet inte följs

Vid regelbrott får du som förening först en skriftlig varning från Gävle kommun. Vid ett andra regelbrott fråntas du som förening rätten att bedriva caféverksamhet på Gävle kommuns anläggningar.

Vid frågor om caféverksamhet i kommunala idrottsanläggningar

Frågor som föreningsmedlem

Har du som föreningsmedlem synpunkter eller frågor gällande caféverksamhet på kommunens idrottsanläggningar ska ni i första hand vända er till er styrelse.

Frågor som styrelserepresentant eller caféansvarig

Har du som styrelserepresentant eller caféansvarig frågor eller funderingar kring cafériktlinjerna kan du kontakta vår kundtjänst för att kopplad till enheten för fritidsstöd och utveckling.

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Så gör du för att starta upp en caféverksamhet i en idrottsanläggning

Du som förening som ska starta upp en caféverksamhet i någon av Gävle kommuns idrottsanläggningar kontaktar Gävle kommun för att bli kopplad till enheten för fritidsstöd och utveckling.

Kontaktuppgifter till kundtjänst