Lotteritillstånd

Registreringslotteri ges endast till dig som ideell förening som främst ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Här hittar du bland annat information om hur du registrerar lotteriet samt hur du ansöker om tillstånd.

Om lotteritillstånd

Sedan 1 januari 2019 ansvarar Gävle kommun bara för registreringslotterier. Läs mer om registreringslotterier på Spelinspektionens webbplats.

Om du ska söka tillstånd för andra lotterier och spel kontaktar du Spelinspektionen.

Tillstånd för registreringslotteri

Registreringslotteri ges endast till dig som ideell förening som främst ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Den ideella föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotteri.

Läs om registreringslotterier och tillstånd på Spelinspektionens webbplats.

Så registrerar du lotteriet

Om du som ideell förening ska få arrangera ett registreringslotteri måste du registrera det hos Gävle kommun. Registreringen gäller högst fem år och ger din förening tillstånd att arrangera lotterier för högst 33,3 prisbasbelopp.

Se aktuellt prisbasbelopp på Statistiska centralbyråns webbplats.

Ansökan om registreringslotteri

Du ansöker om tillstånd för registreringslotteri via blankett nedan.

Se till att ha med följande dokument i din ansökan:

  • Verksamhetsberättelse
  • Resultat- och balansräkning
  • Revisionsberättelse
  • Föreningens stadgar
  • Föreningens styrelseprotokoll där styrelsen har beslutat att registrera sig för lotterier
  • Vem som har valts som kontaktperson i föreningen för lotterier
  • Samtliga bilagor ska vara de senast upprättade, det vill säga föregående års.

Vid en ansökan tas en registreringsavgift på 300 kronor.

Starta ett lotteri efter godkänd registrering

När din registrering har blivit godkänd kan du starta ett lotteri. Vid registreringen utses en lotterikontrollant som du kontaktar innan du påbörjar lotteriet. Kontrollanten hjälper till vid dragningen av lotteriet. Arrangören av lotteriet betalar ett kontrollarvode på 3 procent av lotteriets försäljning.

Redovisning av lotteri

Du skickar in din lotteriredovisning via blankett nedan.

Då behöver du inte registrera ditt lotteri

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering, till exempel när:

  • det inte kostar något att delta
  • lotteriet arrangeras i privat sammanhang med låga belopp
  • lotteriet arrangeras i samband med en offentlig nöjestillställning i Gävle kommun.

Läs om lotterier i Svensk författningssamling.