Studieorganisationer

Gävle kommun ger stöd till studieorganisationer som fyller en viktig funktion i folkbildningen. Här finns information om vilka studieorganisationer som finns och vilka kurser och utbildningar som erbjuds.