Fördelning av tider vid bokning av idrottshall/idrottsanläggning

Stora arrangemang som ger PR och intäkter för kommunen går alltid före den normala dagliga verksamheten. Här får du information om hur tiderna fördelas vid bokning av idrottshallar och idrottsanläggningar.

Vid prioritering gäller följande

  1. Tävlingsarrangemang inom elitidrott före breddidrott och motion
  2. Stora icke idrottsarrangemang före den normala verksamheten
  3. Föreningsdriven verksamhet
  4. Ungdomsverksamhet 7-20 år före vuxen föreningsverksamhet.
  5. Säsongsberoende verksamheter före åretruntverksamheter.