Välkommen till Boulognerbadet

Boulognerbadet

Höga vattennivåer i Gavleån och Testeboån

Information för dig som ska besöka Boulognerbadet, bland annat var badet ligger, vad som finns vid platsen och vilka regler som gäller. Här kan du också läsa om våra planer för utveckling av badet.

Om Boulognerbadet

Boulognerbadet är ett stadsbad i Gavleån som är omgivet av gräsmattor och promenadstråk. Beroende på vattennivå kan det vara strömmande vatten utanför bryggor. Badet är inte lämpligt för mindre barn eller icke simkunniga på grund av djupt strömmande vatten.

  • volleybollplaner
  • soldäck
  • utegym
  • grillplats
  • brygga med ramp ner i vattnet
  • HWC och omklädningsrum.

Cirka 300 meter från badplatsen finns ett café och en minigolfbana. Bilparkering hittar du vid Teknikparkens grusparkering och vid Strömdalens kraftverk, handikapparkeringar finns vid blomsteraffären, vid kyrkogården och vid Boulognercaféet.

Mer information om badvattnets kvalitet hittar du på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Aktuell badtemperatur hittar du på Gävle Energis webbplats.

Hitta till Boulognerbadet

Närmsta adress

Badet ligger cirka 150 meter från bilvägen. Följ gångbanan och skyltar längs Clas Fiskares stig.

Regler för dig som ska bada i Boulognerbadet

  • Vid Boulognerbadet är dykning från bryggor förbjudet.
  • Hundar får inte vistas på badområdet under badsäsongen 1 maj – 30 september.

Vår vision – ett familjebad

Sedan Boulognerbadet invigdes 2015 med bland annat bryggbad, volleybollplaner och utegym har vår vision om ett intilliggande familjebad funnits med. Nu fortsätter framtidsplanerna för familjebadet och arbetet går in i ett utredningsskede.

Den tilltänkta platsen för familjebadet är öster om grillplatsen, ett område som nu är igenväxt. För att få röja vegetation och gräva i marken under vattnet behöver Gävle kommun ansöka om ett tillstånd om vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen. Detta görs under våren 2023. Handläggningstiden för ett sånt ärende är mellan 6-18 månader, därefter får Gävle kommun beslutet. Länken visar karta från Google maps på ungefärlig plats för det planerade familjebadet. 

Vid ett godkänt beslut fortsätter planerna för familjebadet. En eventuell byggstart för familjebadet kan tidigast påbörjas hösten 2024.

Vid frågor om Boulognerbadet

Du som har frågor om Boulognerbadet kan kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.