Högbacka

Information för dig som ska besöka Högbacka, bland annat var badet ligger och vad som finns vid platsen.

Om Högbacka

Högbacka är ett insjöbad med gräs- och sandstrand. Här finns badbrygga, dass och Högbacka camping.

Mer information om badvattnets kvalitet och vattentemperatur hittar du på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Hitta till Högbacka

Från E4, sväng av mot Romsen och sväng sedan vänster in på Högbacksvägen för att komma fram till badplatsen.

Kollektivtrafik

Området trafikeras inte av kollektivtrafik.

Regler för dig som ska bada i Högbackabadet

Hundar får inte vistas på badområdet under badsäsongen 1 maj – 30 september.

Vid frågor om Högbacka

Du som har frågor om Högbacka kan kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.