Vårvik

Information för dig som ska besöka Vårvik, bland annat var badet ligger och vad som finns vid platsen.

Om Vårvik

Vårvik är ett havsbad med klippor och liten sandstrand. Här finns omklädningsbyggnad, WC och grillplats. Bredvid badplatsen finns restaurangen Peters Sjökrog (tidigare Vårviks Brygga).
Den kaj med stege som finns på platsen tillhör restaurangen.

Mer information om badvattnets kvalitet hittar du på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Aktuell badtemperatur hittar du på Gävle Energis webbplats.

Hitta till Vårvik

Närmsta adress

Badet är skyltat från parkeringen och ligger i den lilla viken norr om restaurangen Peters Sjökrog.

Regler för dig som ska bada i Vårvik

Här får hunden följa med ned på badstranden men inte bada i vattnet. Till höger om restaurangen finns ett anvisat hundbad, en stig ned till en klippa vid vattnet.

Vid frågor om Vårvik

Du som har frågor om Vårvik kan kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.