Hemlingby naturstig

Hemlingby naturstig

Information för dig som ska besöka Hemlingby naturstig, bland annat hur lång stigen eller leden är, var den ligger och vem du kontaktar om du upptäcker fel längs stigen eller leden.

Om Hemlingby naturstig

Hemlingby naturstig är 3 km lång och ligger i Hemlingby friluftsområde. Stigen går igenom skog, betesmark, över hällar och intill fuktigare partier.

Vid stigen finns lekområdet ”Inte nudda marken” och rast- och grillplatser. Längs stigen finns ledmarkeringar (ljusgrön) och informationstavlor som handlar om naturens historia och skogens liv. Naturstigen passerar barnspåret Storskogen och Gästrikeleden.

I Hemlingbystugan har du tillgång till dricksvatten, WC och RWC. Vid spårcentralen har du tillgång till torrdass och på planen, vid utegymmet, finns en ”vattenstolpe” där du kan hämta dricksvatten under sommartid.

Hitta till Hemlingby naturstig

Kontakt/felanmälan

Om du upptäcker fel längs stigen eller leden, som exempelvis trasig belysning eller nedskräpning, kan du anmäla det till oss.

Läs mer om vilka fel du kan anmäla och hur du anmäler.