Motionsspår

Här hittar du information om motionsspårsanläggningar i Gävle, bland annat var de ligger och vad som finns längs spåren.

  • Motionsspår som är skidspår vintertid
  • Motionsspår som tillåter cykling
  • Elljusspår
  • Grillplats
  • Vindskydd
  • Utegym
  • Vallarbod