Naturreservat

Här hittar du information om våra naturreservat.

Bladmyrans och Granskogens naturreservat

Naturreservatet består av två mindre delområden i skogen på Norrlandet. Här kan du gå en skogsstig fram till en liten, timrad raststuga med vedeldad kamin. Längs stigen får du uppleva högresta granar, skogsfåglar, sumpskogar och klibbalkärr med intressanta växter. Om du har tur kan du få syn på den mycket sällsynta orkidén skogsfru. Den är helt klorofyllös och skickar upp sin blomstängel ur marken endast under gynnsamma somrar.

Eggegrund och Gråsjälsbådan naturvårdsområde

Området omfattar de tre öarna Eggegrund, Gråsjälsbådan och Skälstenarna i Gävlebukten. På Eggegrund finns en gästbrygga som är skyddad vid sydlig vind. Här kan man uppleva ett mycket rikt fågelliv med häckande tobisgrisslor och silvertärnor. Var varsam vid besök under fåglarnas häckning och stör dem inte i onödan!

Hemlingby naturvårdsområde

Hemlingby friluftsområde var på 1960-talet det första anlagda motions- och friluftsområdet i Sverige. Här kan du utöva en rad olika aktiviteter så som att gymma utomhus, vandra, grilla, jogga, titta på får, höns och kaniner eller åka skidor och pulka på vintern. I området kan du uppleva skogen, myrar, betesmarker och resterna av ett gammalt odlingslandskap. Hemlingbystugan erbjuder lunch, fika och bastu.

Limöns naturreservat

Ta Limöbåten, M/S Drottning Silvia, från Södra Skeppsbron till Limön en fin sommardag. Njut av ängarnas blomning vid det f d fiskeläget, vandra runt ön på naturstigen för att uppleva skogen och havet och ta sen en fika på Limö Café. Det finns tre badplatser och flera rastplatser med vindskydd och eldstad. Vill du stanna längre än över dagen kan du hyra en stuga.

Stenbäckens naturvårdsområde

Området består av en bäckravin som mynnar i Gavleån mellan bostadsområdena i Hagaström och Lexe. Det är frodigt och lummigt med en blandning av lövträd och buskar. Här kan man under våren se vätteros, en växt som saknar klorofyll och lever som parasit på lövträd.

Sätraskogens naturreservat

Sätraskogen ligger mellan Sätra och Stigslund, direkt norr om arenaområdet Gavlehov. Hit tar du dig lätt med cykel eller buss. Det finns motionsspår, skogsstigar och rastplatser i en skog med god tillgång av bär och svamp på hösten. Här är det också stor chans att få syn på några av skogens djur så som rådjur, ekorre, älg och olika skogsfåglar. Runt den gamla odlingsmarken centralt i området finns en promenadväg med extra hög tillgänglighet. Här är underlaget slätt, med små höjdskillnader och det finns många rastbänkar längs hela sträckan som utgår från Gavlehovshallen. Ta gärna med en kikare och sitt en stund vid den anlagda våtmarken för att spana på fåglar och fjärilar.

T-uddens naturreservat

På promenadavstånd från stadsdelen Brynäs ligger T-uddens naturreservat. Här kan du följa den grusade vägen ända ner till strandkanten och få en fin utblick över Inre fjärden. Gå gärna stigen genom området för att uppleva jordbrukslandskapet, björkskogen och vassområdena förutom den lövträdsdominerande gamla skogen med sitt rika fågelliv. Inom området finns även Herrgårdshagen, en anlagd parkmiljö med gångvägar som minner om Brynäs herrgård som funnits på platsen tidigare. Det finns även spår av att Villa Rettig funnits inom reservatet, bland annat en grindstolpe av sten och resterna av en allé. Villan brändes ner i en brandövning i slutet av 1960-talet.

Testeboskogen naturreservat

Testeboskogens naturreservat är ett nästan 400 hektar stort tätortsnära skogsområde. Det sträcker sig från Skidstavallen, norr om bostadsområdet Lindbacka, och österut till Hocksjö fäbod i skogarna ut mot Norrlandet. Här finns motionsspår och MTB-spår förutom alla skogsstigar som genomkorsar området.

Testeboåns delta naturreservat

Naturreservatet är beläget mitt emellan Näringens industriområde och Gävle golfklubb, knappt två kilometer från Gävles stadskärna. Här kan du få närkontakt med Testeboåns stillaflytande vatten och fågellivet i lövskogen som kantar ån. Följ den norra stigen genom lövskogen, eller Gestrins väg, för att komma upp på den gamla snötippen där du får en fin utsikt över Inre fjärden. Det flacka deltalandskapet används som betesmark, så visa hänsyn till betesdjuren om du går till fågeltornet som finns i hagen.

Tångbergets naturreservat

I Utvalnäs på Norrlandet hittar du Tångbergets naturreservat. Hit kan du ta bussen, cykla via gång- och cykelvägen som går parallellt med Bönavägen eller ta en liten avstickare från Norrlandets kustled. Här kan du gå på någon av alla stigar genom området och få en känsla av gammal skog fast det är direkt intill bebyggelse och troligtvis nyttjat av människan ända sedan det steg upp ur havet. Det finns gravrösen och gamla inägomarker med stenmurar och odlingsrösen.

Vitgrund – Norrskär naturreservat

Naturreservatet består av de två större öarna Vitgrund i söder och Norrskär i norr samt en mängd skär och småöar med omgivande vatten. På Vitgrund finns en gästbrygga och rastplats och på Norrskär finns båtbojar och rastplats. Observera att det är tillträdesförbud på östra delen av Vitgrund under tiden 1 april till 31 juli för att skydda fågellivet.