Nu kan du tycka till om Gävle Västra

Illustrerad bild som föreställer den kommande tågstationen vid Gävle Västra
Vi planerar kvarteren runt det som ska bli en ny, kompletterande järnvägsstation, Gävle Västra. Den 17 juni - 30 augusti kan du tycka till om planen.

Gävle Västra ska bli en av norra Sveriges mest betydelsefulla knutpunkter för kollektivtrafik. Här finns stor potential för stadsutveckling genom till exempel verksamheter som kontor, restauranger och mindre butiker. Dessutom finns sjukhuset i området redan idag.

Gävle Västra är ett av Gävles största och viktigaste infrastruktursatsningar någonsin. En ny regional tågstation kommer underlätta det hållbara och klimatsmarta resandet dramatiskt. Helt enkelt en av de viktigaste klimatåtgärderna i regionen de kommande 15 åren, säger Therese Metz (MP), kommunalråd.

En järnvägsstation vid Gävle sjukhus innebär att platsen går från att vara en del av sjukhusområdet, till att bli en av länets mest tillgängliga platser med kollektivtrafik. Den kommer att bidra till kortare restider och större möjligheter att resa hållbart i regionen. Samtidigt är målet att det ska det bli en trygg och tillgänglig plats.

Det här blir en viktig plats för Gävleborna i framtiden, och jag hoppas därför att många tar chansen att tycka till om de första planerna, antingen genom att skicka in en synpunkt eller genom att delta på samrådsmötet, säger Anders Ekman (C ), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Tyck till om Gävle Västra

Nu är detaljplanen för de omgivande kvarteren runt Gävle Västra ute på samråd, och du kan tycka till om den.

Läs mer och tyck till om samrådet här.