Nu öppnar förskolan i Hemlingborg

Hemlingborgs förksola
Hemlingborg är ett hus i Södra Hemlingby där äldre och yngre kommer att mötas över generationsgränserna. I Hemlingborg samlar kommunen stadsdelens behov av förskola, skola, idrottshall och vård- och omsorgsboende i ett och samma hus. Nu har den första verksamheten öppnat.

Inskolningen har börjat för de första barnen på Hemlingborgs förskola. Förskolan har plats för sex avdelningar och vid starten öppnas tre av dessa, under våren ökar antalet barn successivt. Förskolan är i sin helhet klar, men vissa gemensamma utrymmen och funktioner i Hemlingborg kommer att vara klara först när skolan och vård- och äldreboendet flyttar in i augusti. Det innebär att förskolan inledningsvis får mat levererad till sig fram till dess att det gemensamma köket är färdigställt.

Det är verkligen roligt att nu få starta upp den här verksamheten och att göra det i så fina och funktionella lokaler och dessutom med en fantastisk utemiljö. Vi ser också fram emot hösten då alla verksamheter är på plats och planering för gemensamma aktiviteter och samarbeten kan starta, säger Gustav Larsson, biträdande rektor.

Förhoppningen är att Hemlingborg ska ge möjlighet till spännande möten mellan de olika verksamheterna inom Hemlingborg.

Istället för separata byggnader bygger vi ett Sverigeunikt hus där barn och äldre kan mötas, men också en förskola där barnen får vistats i en miljö som stimulerar till lärande och utveckling. Samt där förskolans medarbetare får komma till en arbetsplats med trygg arbetsmiljö, säger Daniel Olsson (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden.

Mer information:
Hemlingborg är ett unikt hus med flera olika verksamheter och ett stort miljötänk. Huset är byggt med massiva träelement, det innebär att byggnadens koldioxidutsläpp minskar med hundratals ton jämfört med exempelvis betong. Fasaden består också till största del av murtegel som är underhållsfritt och därmed ger ekonomiska och miljömässiga fördelar över tid. Utemiljöerna anpassas så att seniorerna inom vård- och omsorgsboendet kan samnyttja dem tillsammans med förskole- och skolverksamheten.

Gävle kommunkoncern har planerat arbetet med Hemlingborg på ett sätt som ska inspirera och uppmuntra till ett aktivt resande genom att gå, cykla och åka kollektivt. Därför fortsätter kommunen arbetet med att säkra gång- och cykelvägar till Hemlingborg. Visionen är att skapa förutsättningar för ett bilfritt liv