Ny rapport visar – möten och evenemang bidrog till ökat antal gästnätter i city 2023

Publiken på Gefle Metal Festival
En ökning av antalet gästnätter i stadskärnan – det är ett av flera resultat som presenteras i Gävle Convention Bureaus nya årsrapport för 2023. Samtidigt finns stor potential att göra mer. Att verka tillsammans med lokala arrangörer är nyckeln till framgång för Gävle.

För andra året i rad har Gävle Convention Bureau sammanställt en årsrapport för att visa på utveckling och potential kopplat till kongresser och konferenser i Gävle. Rapporten är baserad på färsk inkvarteringsstatistik från Tillväxtverket.

Även om vi såklart är påverkade av konjunktur och inflation, så visar rapporten att vi ligger bra till i förhållande till våra mål. Ambitionen i vår affärsplan är att vi ska värva kongresser och evenemang som tillsammans omsätter 240 mkr totalt för perioden år 2023-2026, berättar Zandra Lewerentz, Gävle Convention Bureau

Att fler upptäcker och besöker vårt vackra Gävle är bra på många sätt. Ett evenemangsbesök är ofta en dörröppnare till vad vår stad har att erbjuda. Konferenser och arrangemang är självklart viktiga för föreningar och besöksnäringen men de bidrar också till att utveckla näringslivet och locka hit kompetens och etableringar. Säger Jan Myléus (KD) kommunalråd, Gävle kommun.

Gävle Convention Bureau startade 2009 och är ett samarbete mellan Gävle kommun och Gävles företag inom besöksnäringen. Uppdraget är att vara kostnadsfri resurs och katalysator för att attrahera större kongresser och evenemang till staden. Men många arrangemang behöver en lokal förankring – en aktör som vill ta värdskap och har en tydlig koppling till arrangemangets inriktning.  Det kan vara allt från en konferens kopplad till en spetskompetens, till en idrottsturnering med anknytning till ett Gävlelag. Endokrindagarna och Volt Hockey är två lyckade exempel.

Våra lokala arrangörer är otroligt viktiga och helt avgörande för att vi ska lyckas attrahera stora arrangemang till Gävle! Vi kallar dom våra ”värdsmästare” eftersom de är så betydelsefulla. Våra lokala föreningar har verkligen tagit ett stort ansvar för att ta värdskap under 2023, och det visar sig också i årets rapport där evenemangen står för den största omsättningen. Vår förhoppning är att oavsett i vilket sammanhang du befinner dig, så kan du alltid ställa dig frågan – vilket arrangemang betyder mycket för min bransch, min sport eller mitt intresse – och tänk vad kul om vi kan ta den till Gävle. Sedan kontaktar du oss och vi kan ta det vidare tillsammans, säger Lovisa Lindberg, Gävle Convention Bureau.