Ekonomisk hjälp vid begravning

Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till en enkel begravning kan du ansöka om ekonomisk hjälp hos socialtjänsten enligt socialtjänstlagen.

Begravningskostnaderna är prioriterade

Begravningskostnaden betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att du inte betalar några andra räkningar förutom begravningskostnaden förrän dödsboanmälan/bouppteckning är gjord.

Du måste även omgående stoppa alla eventuella autogiron och överföringar.

Läs mer om bouppteckning och dödsboanmälan.

I första hand ska tillgångar som finns på dödsdagen samt inkomster som betalas ut senare gå till begravningskostnader. Dessa avräknas direkt vid ansökan om ekonomisk hjälp vid begravning.

En enkel begravning och gravsten

Du kan söka ekonomisk hjälp för en enkel begravning och gravsten. Det finns en godtagbar kostnad på ett halvt prisbasbelopp. Kostnader som överstiger detta får du som beställare stå för själv.

Detta ersätter inte socialnämnden:

  • Anhörigas blommor
  • Middag
  • Minnesalbum
  • Tackannons
  • Solist
  • Begravning utanför Sverige
  • Visning

Ansökan bör göras innan beställning görs hos begravningsbyrån.

Här hittar du blanketten, vart du skickar den och vilka uppgifter du behöver skicka med. För mer information kontakta handläggare för Ekonomisk hjälp vid begravning.