Försörjningsstöd

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallades tidigare för socialbidrag.

Det här är försörjningsstöd

Försörjningsstöd är tänkt som ett tillfälligt ekonomiskt stöd till dess att du kan försörja dig själv. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Bidragets storlek bestäms av hela hushållets tillgångar och inkomster.

Du kan söka försörjningsstöd för till exempel mat, hyra, elräkning, kläder och hygienartiklar. Du kan också söka för till exempel busskort, medicin, läkarbesök och akut tandvård.

Läs allmän information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd på socialstyrelsens webbplats.

Provräkna om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd på socialstyrelsens webbplats.

Innan du ansöker

En grundförutsättning för att kunna få försörjningsstöd är att du ska ha fyllt 18 år och att du inte kan klara av situationen på egen hand, trots att du har försökt. Du ska redan ha sökt alla andra bidrag och ersättningar som du har rätt till som till exempel bostadsbidrag, föräldrapenning, sjukpenning och A-kassa.

Har du pengar på banken eller aktier behöver du först använda de pengarna för att försörja dig. Detsamma gäller om du har tillgångar som till exempel bil, båt eller sommarstuga.

Om du är arbetslös ska du

  • vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande
  • redovisa att du söker arbete aktivt. Du ska söka alla arbeten du är kvalificerad för inom pendlingsavstånd
  • följa din planering med Arbetsförmedlingen.

Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till försörjningsstöd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om försörjningsstöd.

Du som har helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, behöver ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.

Du som inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska i god tid ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.

I vissa fall kan krav ställas på att du ska delta i praktik eller utbildning.

Om du tackar nej till att delta kan du gå miste om ditt försörjningsstöd eller få ett lägre belopp.

Sök försörjningsstöd

Du ansöker om försörjningsstöd via e-tjänsten eller blankett här nedanför.

En ny ansökan behöver lämnas in varje månad då behovet prövas månadsvis.

När du ansöker om försörjningsstöd behöver du lämna uppgifter om till exempel hushållets ekonomiska förhållanden som inkomster, tillgångar och utgifter.

Om du är sambo eller gift är ni försörjningsskyldiga för varandra och båda räknas med i bedömningen.

Om du ansöker om försörjningsstöd för första gången och inte ansöker via e-tjänst måste du uppvisa en giltig identitetshandling som styrker din identitet när du lämnar din ansökan.

Om du söker försörjningsstöd för första gången eller ditt senaste ärende är avslutat kommer du att bokas du in på ett möte hos oss. Mötet är till för att göra en planering mot självförsörjning och är nödvändigt för att vi ska kunna utreda din ansökan. Om ni är två som söker behöver båda delta.

Ansöker du via e-tjänst bokar du en av de lediga tiderna som finns i e-tjänsten. Söker du via blankett kommer en handläggare att kontakta dig för att boka en tid

Sök försörjningsstöd via e-tjänst

Du loggar in i e-tjänsten här nedanför med e-legitimation.

Söker du via e-tjänsten

Sök försörjningsstöd via blankett

Blanketten hittar du också i e-tjänsten här ovanför. Den finns på e-tjänstens första sida.

Söker du via blankett skickar du med kopior på kontoutdrag, räkningar, kvitton och andra underlag som visar att du haft kostnader för det du söker för.

Efter att du sökt försörjningsstöd

Om din ansökan blir slumpmässigt uttagen för kontroll skickar vi ett meddelande till dig. Här kan du läsa om vad du behöver göra om din ansökan blir uttagen för kontroll.

Om du sökt försörjningsstöd för första gången så kommer du få ett möte med en handläggare. Sökte du via e-tjänst bokade du tiden själv och sökte du via blankett blir du kontaktad av en handläggare för att boka in en tid.

Mötet är till för att kunna utreda din ansökan. Om ni är två som söker behöver båda komma. På mötet får du/ni berätta om familjesituationen och ekonomin.

Vid mötet kommer du/ni att få en tid med en förändringsledare för planering med målet att bli självförsörjande så snart som möjligt. Det ska vara tydligt vad just du/ni behöver göra för att ha rätt till försörjningsstöd.

När handläggaren tagit ett beslut om din ansökan får du sms/epost och kan läsa beslutet på Mina sidor. Om du sökt via blankett får du beslutet med post

Efter att din ansökan har kommit till försörjningsstödsenheten gör en handläggare en utredning. Om din ansökan är komplett fattas beslut inom 10 arbetsdagar.

När handläggaren fattat beslut om din ansökan får du sms/epost och kan läsa beslutet på Mina sidor. Har du sökt via blankett får du beslutet med post

Överklaga ett beslut

Om du får ett beslut om försörjningsstöd som du tycker är felaktigt kan du överklaga det inom tre veckor från att du fick beslutet.

Läs mer om hur du gör för att överklaga ett beslut om försörjningsstöd.