Flyktingmottagande

Det är staten som har samordningsansvaret över introduktionen för flyktingar i ålderspannet 20-64 år. Kommunen har dock viktiga uppgifter i flyktingmottagandet och för nyanländas etablering.

Kommunens ansvarsområde

För barn, ungdomar under 20 år samt 65-åringar och uppåt har kommunen ansvar för till exempel skolgång och stödinsatser för äldre.

Kommunen har också ansvar att erbjuda undervisning i svenska (sfi). Kommunerna har också ett ansvar för att erbjuda nyanlända samhällsorientering.

Migrationsverkets uppdrag

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från dig som vill bosätta dig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa mer om flyktingmottagande.

För dig som vill hjälpa till

Vill du göra en värdefull insats för medmänniskor finns flera uppdrag inom Gävle kommun att välja bland. Du kan ta på dig uppdrag som till exempel Volontär eller God man.

På sidan Frivilliga uppdrag i kommunen kan du läsa mer om vilka uppdrag som finns och hur det går till.