Bli avlösare

Här finns information till dig som är intresserad av att bli avlösare. Som avlösare fungerar du som avlastning för föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Anmäl intresse att bli avlösare

Du som är 18 år eller äldre kan anmäla ditt intresse för att bli avlösare. Du behöver ingen särskild utbildning eller erfarenhet. Däremot krävs personlig lämplighet utifrån personens funktionsnedsättning. Självklart måste du också ha tid för uppdraget i din vardag.

Anmäl intresse för att bli avlösare via e-tjänst.

Att vara avlösare

Avlastningen sker i första hand i barnets hem, men du kan också göra olika aktiviteter tillsammans med barnet, till exempel åka och bada eller gå till en lekpark.

Att vara uppdragstagare är inte samma sak som att ha ett arbete eller jobb. Som uppdragstagare omfattas du till exempel inte av något anställningsavtal, du är alltså inte anställd. Du har ett uppdrag där du får ersättning utifrån hur många timmar uppdraget omfattar.

Du som redan är avlösare

Du kan själv skriva ut blanketter för din tidrapportering.