Bli vuxenvandrare

Att vuxenvandra innebär att du är ute och går där det finns ungdomar på kvällar och nätter. Att du lyssnar, stöttar och är en vuxen förebild. Vuxenvandring skapar en tryggare och lugnare miljö.

Om vuxenvandring

Vuxenvandring går ut på att finnas till hands för ungdomar som stöd och vuxen förebild, det handlar framförallt om att vara en medmänniska – inte en polis.

Att vuxenvandra kan vara en bra chans att få bättre insyn i ungdomarnas värld. När vuxna finns ibland ungdomar på gator och torg sent på kvällar och nätter får det en lugnande effekt på hela miljön.

Det är vuxenengagemang och vuxennärvaro som kan hindra ett en oövertänkt handling blir en destruktiv vana. Många ungdomar har redan detta med sig, andra behöver stöd på vägen. Som vuxenvandrare vill man förmedla vad som är rätt och vad som är fel.

Så blir du vuxenvandrare

Vill du gå med i en Vuxenvandrargrupp eller starta upp en ny i ditt område kan du kontakta Brottsförebyggarna i Gävle, BIG.

Kontakta oss via e-post eller via Gävle kommuns kundtjänst.

Utbildning för vuxenvandrare

BIG erbjuder utbildningskvällar som riktar sig till dig som idag är vuxenvandrare i Gävle. Inbjudan till dessa skickas ut till alla vuxenvandrare som finns i nätverket.