Barn i Gävle behöver dig
Bli familjehem eller jourhem.

Bli familjehem eller jourhem

Här finns information för dig som är intresserad av att bli en värdefull extraförälder i form av ett familjehem eller jourhem. Både jourhem och familjehem är vanliga familjer som på uppdrag av kommunen tar emot andras barn som familjemedlemmar under en tid.

Orsaker till placering i familjehem eller jourhem

Orsaker till att barn eller ungdom placeras i familjehem eller jourhem är att barnets föräldrar har svårt att ge sina barn en bra omsorg på grund av exempelvis missbruk, psykisk ohälsa eller svåra konflikter. Det kan också vara att barnet eller ungdomen själv lever på ett sätt som skadar den personliga hälsan och utvecklingen. Även ensamkommande flyktingbarn utan anhöriga behöver familjehem eller jourhem.

Familjehem och jourhem är vanliga familjer

Familjehem och jourhem är vanliga familjer som öppnar sina hem för att ta emot ett eller flera barn eller ungdomar under en längre eller kortare tid. Det finns inga formella krav på hur ett familjehem eller jourhem ska se ut. Men vi ser gärna att du ha en trygg och stabil livssituation, samt tid, engagemang och tålamod. Du kan bo mitt i centrala Gävle eller på landet, vara gift, sambo eller ensamstående, ha erfarenhet av barn, egna eller andras. Eftersom barnet ska ha fortsatt kontakt med sin familj är det bra om du bor i Gävle med omnejd.

Livet som familjehem

Att vara familjehem innebär att du tar emot ett barn eller ungdom i ditt hem under en längre tid. Det kan handla om allt från någon månad till hela barnets uppväxt.

Som familjehem är din uppgift bland annat att stötta barnet i kontakten med familj och vänner och underlättar fritidsaktiviteter. Du kan behöva hjälpa till med skolarbete, gå på föräldramöten och komma i kontakt med hälsa- och sjukvård. Du har inte vårdnaden om barnet utan det har barnets föräldrar. Det betyder att du behöver samarbeta med barnets föräldrar om större beslut som rör barnet, som till exempel skolval. Du har löpande kontakt med socialtjänsten och du har inte försörjningsskyldighet för barnet.

Mer information om uppdraget som familjehem

Socialstyrelsens webbplats Min insats, kan du få mer information om vad uppdraget som familjehem innebär och ta del av berättelser och filmer från de som har erfarenhet.

Livet som jourhem

Att vara jourhem innebär att du i ett akut läge och med kort varsel får ta hand om ett barn eller en ungdom som behöver omedelbart skydd eller stöd. I praktiken innebär det att du blir uppringd av jouransvarig familjehemssekreterare med en förfrågan om möjlighet att ta emot en placering.

En jourhemsplacering kan pågå några dagar och ibland en längre tid. I samband med en placering påbörjas en utredning för att se på vilket sätt barnet kan få bäst hjälp. Under tiden barnet bor i jourhemmet behöver du som jourhem samarbeta med barnets biologiska föräldrar, socialtjänst och barnets skola.

Jourhem behöver ha kunskaper och förståelse för barn i kris. Det är ett krav att man har erfarenhet av att samarbetat med socialtjänst tidigare. Jourhemsfamiljer får stöd och handledning av familjehemssekreterare och arbetet sker i tätt samarbete med barnets socialsekreterare. I övrigt handlar uppdraget om samma saker som för familjehem – att ge barnet en trygg vardag.

Mer information om uppdraget som jourhem

Socialstyrelsens webbplats Min insats, kan du få mer information om vad uppdraget som jourhem innebär och ta del av berättelser och filmer från de som har erfarenhet.

Anmäl ditt intresse

Är du intresserad av att bli familjehem eller jourhem, gör en intresseanmälan nedan. Vi använder oss av tjänsten FamiljehemSverige för att samla in intresseanmälningarna, men det är vi som arbetar med familjehem på Gävle kommun som sedan kommer att höra av oss till dig.

Anmäl ditt intresse via SKR:s tjänst FamiljehemSverige

Vi gör en utredning av varje sökande familj

Om du vill bli familjehem eller jourhem gör vi en utredning av din situation med bland annat hembesök och kontroll i olika register, till exempel polisens belastningsregister. Det gör vi för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på ett familjehem eller jourhem.

Utbildning, stöd och ersättning

Som familjehem eller jourhem får du utbildning, stöd av din egen familjehemssekreterare och ersättning för ditt uppdrag. Du får också ersättning för omkostnader som rör barnet. Ersättningen följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer.

Extra arvode vid lönebortfall

Om du som familjehemsförälder behöver vara hemma på heltid eller deltid för att ta hand om det familjehemsplacerade barnet/ungdomen kan du ha rätt till förlorad arbetsinkomst i form av ett extra arvode. För att du ska kunna ansöka om extra arvode behöver din arbetsgivare skriva ett intyg om tjänstledighet. Intyget skrivs via e-tjänsten nedan.

Testa dig själv för att se om uppdraget passar dig

Gör ett självtest som ger dig en inblick i vad som förväntas av dig som familjehemsförälder och om du har det engagemang som krävs.

Testa dig själv på FamiljehemSveriges webbplats

Filmer om att vara familjehemsförälder

Här kan du titta på filmer som ger information om att vara en familjehemsföräldrar för ett barn. Du kommer att lära dig om skillnaderna mellan kontaktfamiljer, familjehem och jourhem, vilka viktiga egenskaper en person behöver ha för att bli en lämplig familjehemsföräldrar, samt om det krävs någon speciell utbildning för att bli en sådan.

Kontakta oss

Har du frågor om att bli familjehem eller jourhem är du välkommen att kontakta vår kundtjänst, så hjälper vi dig vidare.