Gör skillnad som kontaktfamilj
Bli en viktig vuxen.

Bli kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar regelbundet emot ett barn eller en ungdom som behöver stöd. Vi söker familjer som bor runt eller i Gävle som vill bli kontaktfamilj.

Viktigt stöd för barn som har det jobbigt

Det finns barn och ungdomar som har det jobbigt i sin familj och därför behöver andra trygga vuxna i sitt liv. Problemen kan se väldigt olika ut. Det kanske finns missbruk, kriminalitet eller svåra relationsproblem i familjen och föräldrarna kan då behöva avlastning för att orka samtidigt som barnet behöver komma hemifrån några dagar. Ofta är det en kombination av olika faktorer som gör att barnet behöver en kontaktfamilj.

Att vara kontaktfamilj innebär att du tar emot ett barn, en ungdom eller ett syskonpar i ditt hem under någon eller några helger i månaden, och kanske någon gång på loven. Barnet bor då hos dig och är en del av din familj.

Läs mer om uppdraget och ta del av fler berättelser på Socialstyrelsens webbplats Min insats

Kontaktfamiljer kan se ut på olika sätt

För att vara kontaktfamilj behöver du ingen särskild utbildning. Du kan vara gammal eller ung, med egna barn eller utan, ensamstående eller samboende. Det viktiga är att du har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Eftersom barnen bor inom Gävle Kommun vill vi helst att våra kontaktfamiljer bor i närområdet.

Uppdraget som kontaktfamilj pågår så länge som barnet har behov av dig. Det kan vara från sex månader upp till flera år. Uppdraget kan alltid avslutas på kontaktfamiljens initiativ.

Anmäl ditt intresse

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj, gör en intresseanmälan via vår e-tjänst nedan.

Vi gör en utredning av varje sökande familj

Om du vill bli kontaktfamilj gör vi en utredning av din situation med bland annat hembesök och kontroll i olika register, till exempel polisens belastningsregister. Det gör vi för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktfamilj. Efter att du blivit godkänd matchas du ihop med ett passande barn, en ungdom eller ett syskonpar.

Ekonomisk ersättning

Som kontaktfamilj får du ersättning för ditt uppdrag och vid behov stöd av barnets handläggare. Vi följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer för ersättningar.

Kontakta oss

Har du frågor om att bli kontaktfamilj är du välkommen att kontakta vår kundtjänst, så hjälper vi dig vidare.