POSOM – Stödgrupp för psykiskt och socialt omhändertagande vid kris

Vid större kriser när många människor är med om eller bevittnar svåra händelser kallas POSOMs stödgrupper in för att vara ett stöd för de människor som drabbats av kris.

Du som vill vara med i en stödgrupp

Engagerade människor som är villiga att möta människor i kris och som är medvetna om sina egna starka och svaga sidor behövs. Om du vill vara med i en stödgrupp kontaktar du kundtjänst.

Att vara med i en stödgrupp bygger på frivillighet. Du som vill engagera dig i en POSOM-stödgrupp förankrar ditt engagemang hos din arbetsgivare. Detta ger dig möjlighet till engagemang utan att du behöver lida någon ekonomisk förlust. Du får kontinuerlig utbildning för ditt uppdrag.

Stödgruppernas organisation och uppgifter

Stödgrupperna bygger på nätverk inom kommunens stadsdelar och består av de funktioner som till vardags tar hand om människor i kris. Dessa funktioner är kommunen (socialtjänsten, skolan och omvårdnad), primärvården, kyrkan och frivilligorganisationen Röda Korset.

Stödgruppernas uppgifter är att upprätta kriscentrum och stödja dem som kommer till kriscentrum genom att

  • ”lätta på trycket” – psykiskt omhändertagande
  • lösa praktiska problem – socialt omhändertagande
  • ge information.

Det finns stödgrupper i Centrum/Sätra, Bomhus/Brynäs/Söder/Andersberg, Hille/Strömsbro, Valbo, Hedesunda och Hamrånge.