Bli god man för ensamkommande barn

När ett barn kommer till Sverige utan uppehållstillstånd och föräldrar, utses en god man som ska ansvara för barnets personliga förhållanden och angelägenheter.

Anmäl intresse för att bli god man/förvaltare för ensamkommande barn

För tillfället är behovet av gode män för ensamkommande barn fyllt, men läs gärna om vad det innebär att bli god man utifall behovet uppstår igen.

Här kan du antingen göra intresseanmälan genom e-tjänsten eller ladda ner en blankett för att skriva ut och skicka in.

Så blir du god man för ensamkommande barn

För att bli god man för ensamkommande barn måste du först genomgå en webbutbildning. Den tar cirka en timme att genomföra och efter genomförd utbildning skriver du själv ut ett intyg.

Fyll sen i vår  intresseanmälan och skicka in till överförmyndarnämnden. Glöm inte att bifoga intyget på att du genomfört webbutbildningen. Det är ett krav för att du ska bli tillfrågad om att bli god man.

När överförmyndarmyndigheten gör sin bedömning av dig, läggs särskild vikt vid den utsatta situation som barnet befinner sig i.

Du behöver också vara väl insatt i det svenska samhället och veta vart du ska vända dig i olika frågor. Du får inte ha betalningsanmärkningar eller förekomma i något av de här registren:

  • Socialnämnden
  • Polisens belastningsregistret
  • Kronofogden

Om du blir godkänd kommer du att få gå en intern utbildning. Det är för att du ska förstå uppdraget och vad det innebär. Efter det kan du få uppdrag som god man.

Det här gör du som god man

Du ska till exempel ansöka om uppehållstillstånd, biträda barnet vid möten hos Migrationsverket, besluta i frågor om boende och skola och förvalta barnets tillgångar. Däremot är det inte din uppgift att sköta barnets dagliga omvårdnad och tillsyn.

Om barnet får permanent uppehållstillstånd utses en särskild vårdnadshavare och då upphör ditt uppdrag som god man. Det upphör också automatiskt när barnet fyller 18 år.

Mer information om god man till ensamkommande barn

Ett bra material att läsa mer om att bli och vara god man till ensamkommande barn är skriften Din roll, en skrift om rollfördelningen mellan god man och andra aktörer kring ensamkommande barn.

Gå till sidan Information om arvode för dig som är god man för ensamkommande barn.

Gå till sidan Till dig som är god man till ensamkommande barn.