Miljöombyte och vila för dig som bor hemma och har en funktionsnedsättning

Du som bor hemma, är vuxen och har en funktionsnedsättning har möjlighet att få komma iväg ett par dagar per månad och få miljöombyte. Det kallas korttidsvistelse och du behöver ansöka om det.