Personligt ombud

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och är över 18 år kan eventuellt få ett personligt ombud som hjälper dig att få det stöd och den vård du har rätt till.

Ett personligt ombud hjälper till med:

  • Stöd och hjälp i dina kontakter med olika myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller Försäkringskassan. Vi kan följa med dig om du behöver besöka en myndighet.
  • Information om vilket stöd som finns att få i samhället och vad du har rätt till.
  • Samordna den hjälp du har idag.
  • Råd och stöd när du känner dig osäker på hur du ska hantera olika problem.

Dina behov styr

Ditt personliga ombud arbetar bara på uppdrag från dig och vi arbetar alltid tillsammans med dig för att du ska få den hjälp du behöver och har rätt till i samhället.

Bra att veta

  • Du behöver inte ha en remiss eller göra någon ansökan.
  • Alla ombud har tystnadsplikt.
  • Alla tjänster är kostnadsfria.
  • Vi kan även komma hem till dig.
  • Personligt ombud endast är en service och ingen insats.

Så kommer du i kontakt med ett personligt ombud

Om du önskar att komma i kontakt med ett personligt ombud, lämna gärna dina kontaktuppgifter och en kort information om din situation.

Du kan ringa eller skicka e-post.

Telefon: 026-17 83 00
E-post: personligtombud@gavle.se

Vi arbetar vardagar klockan 08.00-17.00.

Du kan även ringa vår kundtjänst.