Lex Sarah

Lex Sarah är en bestämmelse som finns för att komma tillrätta med missförhållanden och brister inom vissa verksamheter.

Här gäller Lex Sarah

Lex Sarah är en bestämmelse som finns för att komma tillrätta med missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom alla verksamheter som arbetar utifrån Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det innebär alla verksamheter som bedriver socialtjänst i form av stöd för barn, vuxna och äldre samt omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Rapportera missförhållanden

Alla som arbetar inom dessa verksamheter har rapporteringsskyldighet samt skyldighet att rätta till direkta hot och förhindra att konsekvenser förvärras. Inom Gävle kommun är det Socialt ansvarig samordnare (SAS) som har det övergripande ansvaret för att utreda rapporter enligt lex Sarah.

Frågor och svar om lex Sarah (Inspektionen för vård och omsorg, IVO).

Föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah (Socialstyrelsen).