Lägenheter för dig som är äldre

Trygghetsbostäder och seniorbostäder är lägenheter för dig som är äldre. Du hyr eller köper på eget initiativ. Du behöver inget biståndsbeslut från kommunen.

Gavlegårdarna

Trygghetsboende, 65+

För dig som är 65 år eller äldre finns trygghetsboenden hos Gavlegårdarna. Du ska ha fyllt 65 år och ingen i hushållet får vara yngre än 55 år. Du bor i din egen lägenhet men i huset finns det gemensamhetslokaler där du och dina grannar kan umgås. Lägenheterna har ofta extra hög tillgänglighet, till exempel anpassade trösklar och dörröppningar.

Det finns också trivselvärdar vissa tider som stöd för trygghet och samordning av aktiviteter.

Seniorbostäder, 55+

För dig som fyllt 55 år och som inte har någon yngre än 45 år boende i hushållet finns seniorbostäder 55+ hos Gavlegårdarna. Det är vanliga lägenheter, ofta med gemensamma gårdar eller utrymmen för aktiviteter och gemenskap.

Om bostäder för äldre och yngre hos Gavlegårdarna.

Andra bostadsbolag

Andra bostadsbolag kan också ha speciellt anpassade bostäder för dig som är äldre. Se kontaktuppgifter till hyresvärdar och mäklare.

Bostadskö

Det kan vara bra att ställa sig i bostadskö hos olika bostadsbolag. Bostadsbolagen har olika kösystem. Hos Gavlegårdarna baseras det på poäng, det vill säga att ju längre tid du stått i kö, desto fler poäng får du.

Läs mer om bostadskö och köregler på respektive bostadsbolags webbplats.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Många pensionärer går miste om detta tillägg. Läs mer om regler för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd på Pensionsmyndighetens webbplats.