Hjälp att resa

Här hittar du information som handlar om resor. Färdtjänst och riksfärdtjänst för dig som inte kan åka kollektivt, busskort för dig över 65, samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.