Hjälpmedel

Du som behöver hjälpmedel för att få vardagen att fungera kan ha rätt att få låna hjälpmedel.

Så får du låna ett hjälpmedel

Om du behöver hjälpmedel ska du vända dig till en arbetsterapeut eller en sjukgymnast/fysioterapeut som avgör om du ska få låna hjälpmedel.

  • Bor du hemma i eget boende och inte är inskriven  i kommunens hemsjukvård ska du vända dig till din hälsocentral för bedömning om vilka åtgärder eller hjälpmedel som är lämpliga för dig.
  • Är du inskriven i kommunens hemsjukvård är det arbetsterapeuter eller sjukgymnaster/fysioterapeuter inom hemsjukvården som hjälper dig.
  • Bor du på ett vård- och omsorgsboende är det de arbetsterapeuter eller sjukgymnaster/fysioterapeuter inom ditt boende som hjälper dig.
  • För dig som går på dagverksamhet eller har beviljats korttids- eller växelvistelse är grundregeln att du tar med din rullstol, lyftsele och gånghjälpmedel från ditt hem.

Hos arbetsterapeuten eller sjukgymnasten/fysioterapeuten får du dina behov bedömda, du får hjälp att prova ut, anpassa och välja ett hjälpmedel som är lämpligt för dig. De hjälpmedel du får utprovade är ett lån. Därför måste du lämna tillbaka hjälpmedlet när du inte längre har behov av det.

Du kan hitta och jämföra hjälpmedel på 1177 Vårdguidens webbplats.

Så mycket kostar det

Hjälpmedel som kräver individuell utprovning och anpassning bekostas av din vårdgivare. Bor du hemma i eget boende måste du själv betala för vissa hjälpmedel. Exempel på hjälpmedel som du betalar själv är rollator, duschpall, griptång och köksredskap.

Du kan vända dig till Hjälpmedel SAM för att köpa hjälpmedel.

Att ta med sig egna hjälpmedel till ett boende

Om du flyttar till vård- och omsorgsboende kan du ta med dig hjälpmedel som du betalat själv, men då ansvarar inte kommunen för hjälpmedlet vid behov av reparation, underhåll eller anpassning.

Kom ihåg att märka privata hjälpmedel med namn.