Digital nattillsyn

Personer med biståndsbeslut om hemtjänst i Gävle kommun kan få beviljad nattillsyn utförd digitalt. Det innebär att tillsynen på natten görs med hjälp av en kamera istället för genom fysiskt besök.

Syftet är att öka din trygghet och möjlighet till sammanhållen ostörd nattsömn. Digital tillsyn kan beviljas av biståndshandläggare då behovet på natten är att se att allt är bra.

Så går tillsynen till

Omvårdnadspersonalen kommer tillsammans med dig överens om vilken/vilka tider tillsynen ska ske och det är bara under den tiden som personalen kan utföra tillsynen. Om du av någon anledning inte syns i kameran vid nattpersonalens tillsyn, väntar de en stund och tittar sen en andra gång. Är du fortfarande inte på din plats åker nattpersonalen ut och kollar att allt är som det ska.

Ingen information lagras från kameran utan bilden visar endast realtid. Det enda som sparas är en rapport om att tillsynen har gjorts, när den utfördes och vem i personalen som gjorde den. Det är bara den personal som är behörig i natteamet som har tillgång till kameran under överenskommen tid och tillsynen kan bara utförs i verksamhetens kontorslokaler.

Så går monteringen till

Personal från kommunen monterar och installerar kameran på ett diskret och lämpligt ställe i bostaden, vanligtvis i sovrummet. Det tar som regel bara 15 minuter. Förutom kameran installeras  även en router med simkort för internet. Ibland kan personalen behöva sätta upp kameran i ett väggfäste genom att borra två hål i väggen. Vid en eventuell flytt monterar personal från kommunen
ned kameran och återställer väggen.

Vad kostar det?

Digital nattillsyn ingår i omvårdnadsavgiften. Alla åtgärder för installation bekostas av kommunen.

Mer information och ansökan

För att få digital nattillsyn behövs ett biståndsbeslut. Ansökan görs hos Gävle kommun telefon 026-17 80 00. Du kan ansöka muntligt eller skriftligt. Biståndshandläggaren hjälper dig om du har frågor.