Orolig för att ditt barn har problem med alkohol, droger eller spel

Du som känner dig orolig för att ditt barn har hamnat i ett missbruk eller ett beroende kan få stöd och råd.

Orolig förälder

Om du tror att ditt barn behöver avvänjning på medicinsk väg – kan du kontakta Beroendecentrum i Gävle.

Om du känner oro för ditt barn kan du kontakta vår kundtjänst som hjälper dig att komma i kontakt med en behandlingssamordnare för att lägga upp en plan. Du kan även få kontakt med personal som arbetar med att fånga upp drogproblematik i skolan.