Kontakta socialtjänsten

Hit kan du vända dig om du behöver hjälp i en socialt svår situation, känner oro för någon i din närhet eller vill göra en anmälan.

Kontakta oss dagtid – mottagningsenheten

Ring vår kundtjänst och be att får prata med socialtjänsten. Via telefon kan du få råd om hur du ska hantera din situation eller göra en anmälan.

Tänk på att om du gör en anmälan till oss via din e-postadress så är du inte anonym.

Om du vill besöka oss

Vill du träffa oss för att prata med någon direkt kan du komma och besöka oss på adressen:

Postadress

Välfärd Gävle
Mottagningsenheten
Box 825
801 30 Gävle

Socialjouren – akut hjälp efter kontorstid

Du kan kontakta socialjouren om det uppstått en situation som inte kan vänta till nästa vardag klockan 08.00, då mottagningen öppnar.

Exempel på situationer då du kan kontakta Socialjouren:

 • barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö
 • missbrukare som akut måste tas om hand
 • om någon är utsatt för hot eller våld

Kontaktuppgifter socialjouren

 • Telefon:
 • Telefontider:

  Måndag–torsdag 17.00–23.00
  Fredag 17.00–02.00
  Lördag 16.00–02.00
  Söndag 16.00–23.00

När socialjouren är stängd

Behöver du göra akuta anmälningar när både socialtjänsten och socialjouren har stängt, ringer du SOS Alarm 112. De kontaktar då socialjourens beredskap.

Oro för att någon far illa

Om du känner oro och misstänker att någon i din omgivning far illa, ett barn eller en vuxen, bör du anmäla det till socialtjänstens mottagningsenhet. Det kallas att göra en orosanmälan. Läs mer om hur du ska göra om du misstänker att någon far illa.