Så fungerar anhöriggrupperna

I en anhöriggrupp kan du utbyta erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande situation. Du kan få råd som underlättar din vardag och öka dina kunskaper om vad det innebär att vara anhörig till någon som har sjukdom eller funktionsvariation.

Så här går det till

De flesta anhöriggrupper träffas fem gånger.

  • Varje träff är cirka 1,5 timme.
  • Samtalsledare från Anhörigcenter och en volontär är med vid träffarna.
  • Om du inte pratar svenska kan träffarna genomföras med tolk.

Vi träffas på Anhörigcenter eller digitalt

Träffarna kan vara i våra lokaler på Anhörigcenter.

Vi samarbetar ibland med andra

Anhöriggrupper startas kontinuerligt efter behov och vissa anhöriggrupper genomförs i samverkan med föreningar och organisationer.

Om du vill starta en anhöriggrupp

Du som representerar eller är med i en förening och vill samverka kring en anhöriggrupp – ta kontakt med oss via kundtjänst.

Kontakta oss

Besöksadress