Omhändertagande av barn enligt LVU

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, är en lag som är till för att skydda barn och unga från att fara illa.

En skyddslag för barn och unga

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU är en skyddslag för barn och unga under 21 år och är ett komplement till socialtjänstlagen, SoL, när nödvändig hjälp och stöd inte kan genomföras med samtycke från barnet/den unge och dennes vårdnadshavare. Det är bara i särskilt allvarliga fall det kan bli aktuellt med vård med stöd av LVU.

Vård enligt LVU

Om det finns en allvarlig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas kan socialtjänsten ansöka om vård enligt LVU. Det finns två anledningar till att socialtjänsten ansöker om vård enligt LVU:

  • Att den unge inte har det bra hemma, till exempel om den unge blir utsatt för våld, sexuella övergrepp eller har föräldrar/vårdnadshavare som inte klarar av att ta hand om sitt barn på ett bra sätt.
  • Att den unge själv gör saker som inte är bra och som är svåra att sluta med, till exempel om den unge missbrukar alkohol eller droger eller håller på med brott. Det kan också vara så att den unge utsätter sig för risker så som att erbjuda sex i utbyte mot pengar eller saker.

När man inte kommer överens

Socialtjänsten kan komma med förslag på olika typer av lösningar för att vårdnadshavarna och barnet ska få det stöd de behöver. Socialtjänsten kan då erbjuda olika typer av stöd i föräldraskapet så att barnet kan bo kvar i familjen. När det är möjligt brukar det vara det bästa.

Om socialtjänsten och vårdnadshavarna (samt även barnet om det är 15 år fyllda) inte är överens om vilken hjälp som är nödvändig och barnet behöver placeras utanför föräldrahemmet, kan LVU bli aktuellt. I ett sådant läge får socialnämnden ansöka hos Förvaltningsrätten att genomföra vården med stöd av LVU. Både barnet och vårdnadshavarna får då hjälp av ett juridiskt ombud att framföra sina åsikter och argument inför rätten.

Här kan du läsa mer om hur socialtjänsten fungerar Information om svensk socialtjänst på flera språk – Socialstyrelsen

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor kring socialtjänstlagen eller LVU.