Att förvalta barns egendom

Här hittar du grundläggande information om de regler som gäller för omyndiga barns egendom.

Vårdnadshavare är i regel också förmyndare

Föräldrar är normalt vårdnadshavare. Det betyder att du ska förvalta ditt barns egendom och företräda barnet i ekonomiska ärenden. I likhet med reglerna för vårdnadshavare ska förmyndarskapet utövas gemensamt om båda föräldrarna är vårdnadshavare för barnet.

Förvalta barns tillgångar

Ett barns tillgångar förvaltas normalt av barnets förmyndare, som oftast är föräldrarna. Som förmyndare för ett barn ska du fullgöra dina skyldigheter på ett omsorgsfullt sätt och alltid handla på ett sätt som bäst tjänar barnets intressen. I vissa fall står föräldrarnas förvaltning under överförmyndarens kontroll, till exempel om barnet har stora tillgångar.

Barnets tillgångar ska placeras tryggt på ett sätt som ger skälig avkastning. Barnets pengar skall användas för barnets behov av uppehälle, utbildning och annan nytta och inte för dig som förälder och de får aldrig skänkas bort. Om man som förmyndare missköter sitt uppdrag kan man bli skadeståndsskyldig.

Överförmyndarkontroll

Om ett barn har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp står förvaltningen av tillgångarna under viss kontroll av överförmyndaren och därför är du som förälder skyldig att lämna in en årsredovisning till överförmyndarenheten. Här hittar du aktuellt prisbasbelopp (scb.se).

Du kan lämna in förenklad redovisning via e-tjänst:

Vid vissa andra situationer kan pengar sättas in på ett överförmyndarspärrat konto, till exempel när barnet fått arv, gåva eller försäkring.

Här kan du läsa mer om vad överförmyndarkontroll är och vad det innebär.

Här kan du läsa mer om att förvalta barns tillgångar.

Faktablad om barns tillgångar (pdf)

Ta ut pengar från barns spärrade konton

I följande fall behöver du ansöka om överförmyndarens tillstånd för att få ta ut pengarna:

  • För att föra över pengar från spärrat konto till ospärrat konto
  • Ta ut pengar från spärrat konto krävs oavsett varför du tar ut pengarna

Om barnet fyllt 16 år ska barnet också skriva under ansökan (samtycka).

Godkännande krävs inte för att föra över pengar mellan två spärrade konton.

Ansök om uttag från barns spärrade konto via den här e-tjänsten:

Kontakta överförmyndarenheten

Här kan du som är barnets förmyndare skicka ett meddelande på ett säkert sätt. Du är också välkommen att ställa andra frågor om ditt uppdrag.