Familjecentraler

För dig som väntar barn eller har barn i åldern 0-6 år. Här hittar du öppna förskolan, barnhälsovården, mödrahälsovården och den förebyggande socialtjänsten i samma hus.